Hem Möte med media Moderator Ryssland Om mig Uppdragsgivare Arkiv

Om migOm mig

Jag har varit journalist både på radio och tv, ett växelbruk som har varit mycket utvecklande. Bilden och det talade och skrivna ordet har varit huvudsaken i mitt liv.

1979 blev jag Sveriges Televisions första kvinnliga utrikeskorrespondent med placering i Rom.  Mitt bevakningsområde sträckte sig från Lissabon i väster till Kabul i öster och under två år präglades mitt liv av krig, jordbävningar och regeringskriser.

Mellan 1983 och 1987 var jag Sveriges Radios korrespondent i Moskva och förmedlade från första parkett nyheter från Gorbatjovs perestrojka.

1993 återvände jag till Moskva, då som Sveriges Televisions korrespondent. Jag upplevde Boris Jeltsins första år vid makten och den framväxande kapitalismen.

Jag har under många år varit programledare på Sveriges Television (”Magasinet”, ”24 minuter” och Kunskapskanalens ”Mera Historia”) och Sveriges Radio (”Studio ett” och ”God morgon Världen”).

1998-99 arbetade jag på TV4s redaktion ”Kalla Fakta” och mellan 2000-2001 var jag gästprofessor på Institutionen för Journalistik, Kommunikation och Medier vid Stockholms universitet.

Journalistiken är fortfarande viktig i mitt liv och idag medverkar jag på Svenska Dagbladets Kultursidor och har en egen kolumn på Svensk-Ryska Handelskammarens hemsida. Jag är återkommande programledare på Sveriges Radios veckomagasin ”God morgon Världen”.

Priser och utmärkelser

Stora Journalistpriset 1988
Sovjetiska filmförbundets pris vid filmfestivalen ”Det gyllene skinnet” 1988
Producentföreningens på SR/SVT ”Ikarospris” 1990
Svenska Akademien, Karin Gierows pris (”För kunskapsförmedlande framställningskonst”) 1996
Publicistklubbens Hierta-stipendium 1998
SvTs ”Club 100:s Hederspris” 2007 (”för en utomordentlig prestation inom TV-mediet”)

 

Elisabeth Hedborg tel: 08-767 00 38, 070-317 71 39 e-post: e.hedborg@telia.com