Hem Möte med media Moderator Ryssland Om mig Uppdragsgivare Arkiv


Augustpriset 2010 till Yvonne Hirdman


Igor Yurgens och C Bildt, Baltic Development Forum, Köpenhamn 2008

 

Moderator

Det är moderatorns uppgift att skapa ett öppet och dynamiskt samtalsklimat mellan föredragshållare och publik.

En väl förberedd moderator är en förutsättning för en intressant konferens.

Min arbetsmetod grundar sig på min långa erfarenhet av att leda samtal och diskussioner på radio och i tv. En moderator som på ett tidigt stadium får delta i planeringen kan ge arrangörerna goda råd och tips om hur konferensen kan läggas upp.

Moderatorn hjälper talarna att vässa sina anföranden, så att de når ut med sitt budskap. Med moderatorns hjälp kan värdefull information följas upp och fördjupas under konferensens gång.

När konferensen är slut ska deltagarna, som har satsat tid och pengar känna att de har blivit berikade med kunskap och inspirerade att gå vidare.

 

 

Elisabeth Hedborg tel: 08-767 00 38, 070-317 71 39 e-post: e.hedborg@telia.com